EN
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Instytucje > Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

x

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Za datę rozpoczęcia działalności poradni uznaje się 1 września 1987 roku. Dzięki staraniom ówczesnego Inspektora Oświaty i Wychowania w Warce powstała w powiecie grójeckim placówka dla dzieci i młodzieży, która nazwana została Poradnią Wychowawczo-Zawodową.

Organem założycielskim Poradni Wychowawczo-Zawodowej było Kuratorium Oświaty w Radomiu. Poradnia mieściła się w byłym internacie Liceum Ogólnokształcącego w Warce. Miała na celu udzielać rodzicom, opiekunom, szkołom i innym placówkom oświatowo-wychowawczym pomocy w zapobieganiu trudnościom wychowawczym i ich rozwiązywaniu oraz wyborze przez młodzież dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

W 1993 r. Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i przeniosła się do budynku Ośrodka Kultury Sportu i Wypoczynku w Warce. Od stycznia 1999 r. organem prowadzącym poradnię jest Starostwo Powiatowe w Grójcu, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.

Rejon działania poradni to trzy gminy: Warka, Chynów i Jasieniec.

Od kwietnia 2007 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce mieści się w lokalu przy ulicy Grójeckiej 11 (wyremontowany dawny budynek Policji).

Poradnia zajmuje się prowadzeniem zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli, zajęć grupowych  i terapii indywidualnej dla dzieci. Na terenie placówek oświatowych pracownicy poradni przeprowadzają prelekcje, warsztaty oraz badania przesiewowe wśród uczniów.

Skip to content