EN
Ochotnicza Straż Pożarna w Warce
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Instytucje > Ochotnicza Straż Pożarna w Warce

x

Ochotnicza Straż Pożarna w Warce

Wybuch masowego pożaru w 1904 roku, który strawił prawie całkowicie ulice: Farną, Senatorską, Franciszkańską i Mostową dał impuls do podjęcia starań o powołanie ochotniczej straży pożarnej w Warce. Po otrzymaniu zezwolenia, został zawiązany Komitet Organizacyjny w 1906 roku. Konkretnie zorganizowana jednostka zaczęła swą działalność w 1908 roku pod nazwą Warecka Ochotnicza Straż Ogniowa. Pierwszym komendantem został Antoni Glinka. Straż w tym czasie liczyła 28-u członków umundurowanych i kilkunastu nieumundurowanych. W skład wyposażenia wchodziły: pompa tłocząca wodę z drewnianego pojemnika, do którego trzeba było donosić wodę, drabiny, bosaki i tłumice. Kolejnym bodźcem do unowocześniania straży był pożar z 1910 roku. Zniszczeniu uległa wtedy cała ulica Piekarska (dzisiaj Lotników). Wybuch I Wojny Światowej całkowicie spowodował zahamowanie dalszego rozwoju OSO. Powojenny komitet przekształcił się w Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1920 r. straż była w posiadaniu własnej parterowej remizy.

Źródłem utrzymania straży w  dwudziestoleciu międzywojennym były dobrowolne składki najzamożniejszych obywateli Warki. Organizowano także na ten cel imprezy dochodowe takie jak: zabawy taneczne, przedstawienia, loterie fantowe, zbiórki uliczne. W trakcie II wojny światowej warecka straż ulega przekształceniom. Dotychczasowy Zarząd Straży został zlikwidowany przez władze niemieckie. Do nowego zarządu weszły osoby bezpośrednio wyznaczone przez żandarmerię niemiecką.

Powojenną strukturę straży zaczęły tworzyć osoby, których nadrzędnym celem był powrót do korzeni oraz chęć szybkiego rozwoju. Pierwszym prezesem powojennym został Jakub Sieradzan, komendantem Eugeniusz Regulski, naczelnikiem Wacław Ledóchowski. Nowy zarząd szybko zabrał się do działania. W 1946 r. na wniosek Inspektora Powiatowego została przydzielona motopompa m-ki Leopolda, w 1947 r. straż pozyskała samochód marki „Dodge”. Została także przebudowana dotychczasowa remiza strażacka.

Po przebudowie budynek stał się ostoją dla wielu wareckich organizacji. Odbywały się tam m.in. próby zespołów amatorskich, przedstawienia, po pewnym czasie zorganizowano tam również kino („Roma”). Na przestrzeni kolejnych lat nastąpił bardzo intensywny i szybki rozwój OSP. Płynnie zmieniali się kolejni członkowie zarządu. W 1982 Komenda Rejonowa przyznała straży nowy samochód oraz autopompę na 2.5 tys. I. z silnikiem „Diesla”. W 1986 r. przydzielono 4 etaty dla kierowców zawodowych. Przez kolejne lata modernizowano sprzęt, doposażano jednostkę w niezbędną odzież ochronną, unowocześniano tabor. W latach 2006-2008 remont przeszła remiza strażacka, która zyskała nową wieżę z zegarem, z której rozlega się hymn Warki.

Od początku swojego istnienia straż wypełnia swoje statutowe obowiązki wynikające z jej nazwy. Ponadto bierze udział w uroczystościach państwowych i kościelnych oraz życiu kulturalnym miasta.

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Warka działa 12 jednostek OSP. Warecka straż należy do krajowego systemu ratownictwa KSGR.

Skip to content