EN
Za datę rozpoczęcia działalności poradni uznaje się 1 września 1987 roku. Dzięki staraniom ówczesnego Inspektora Oświaty i Wychowania w Warce powstała w powiecie grójeckim placówka dla dzieci i młodzieży, która nazwana została Poradnią Wychowawczo-Zawodową. Organem założycielskim Poradni Wychowawczo-Zawodowej było Kuratorium Oświaty w Radomiu. Poradnia mieściła się w byłym internacie Liceum Ogólnokształcącego w Warce. Miała na celu udzielać rodzicom, opiekunom, szkołom i innym placówkom oświatowo-wychowawczym pomocy w zapobieganiu trudnościom wychowawczym i ich rozwiązywaniu oraz wyborze przez młodzież dalszego kierunku kształcenia i zawodu. W 1993 r. Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i przeniosła się do budynku Ośrodka Kultury Sportu i Wypoczynku w Warce. Od stycznia 1999 r. organem prowadzącym poradnię jest Starosta Powiatowe w Grójcu, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Rejon działania poradni to trzy gminy: Warka, Chynów i Jasieniec. Od kwietnia 2007 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce mieści się w lokalu przy ulicy Grójeckiej 11 (wyremontowany dawny budynek Policji). Poradnia zajmuje się prowadzeniem zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli, zajęć grupowych i terapii indywidualnej dla dzieci. Na terenie placówek oświatowych pracownicy poradni przeprowadzają prelekcje, warsztaty oraz badania przesiewowe wśród uczniów.
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Instytucje > Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

x

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

Historia Ośrodka Zdrowia w Warce sięga blisko 70 lat wstecz. Początkowa siedziba Ośrodka mieściła się przy ulicy Długiej w Warce. W latach 60. ubiegłego wieku ośrodek przeniósł się do nowej siedziby przy ulicy Piotra Wysockiego. W budynku Ośrodka, oprócz gabinetów lekarskich i pielęgniarskich dla dzieci oraz dorosłych, mieściła się min. Izba Porodowa oraz podstacja Pogotowia Ratunkowego. W II poł. lat 80. dobudowano nową część budynku. Powierzchnię nowej części zaczęto użytkować w początkach lat 90. XX w. Ośrodek Zdrowia w Warce do 30.06.1996 r. pozostawał w strukturze Zespołu Opieki Zdrowotnej w Grójcu. Od dnia 1 lipca 1996 r. do końca 1998 r. działał jako Miejsko —Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce, rozpoczął działalność od dnia 1 stycznia 1999 r. Decyzję o utworzeniu podjęto uchwałą nr IV/24/98 z dnia 9 grudnia 1998 r. Rady Miejskiej w Warce.

Podstawową działalnością SPZOZ Warka jest medycyna rodzinna. SPZOZ Warka świadczy usługi medyczne w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (poradnia lekarza, pielęgniarki, położnej, higiena szkolna, nocna i świąteczna opieka zdrowotna). W ramach umowy z NFZ działa również pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, poradnia diabetologiczna oraz fizjoterapia.

Nadrzędnym celem działalności SPZOZ w Warce jest świadczenie wysokiej jakości usług medycznych i promowanie zdrowia w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań pacjentów. Wszyscy pracownicy SPZOZ Warka, są ukierunkowani na jeden cel, którym jest zapewnienie właściwej obsługi i satysfakcji naszych pacjentów.

Skip to content