EN
Urząd Miejski w Warce
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Instytucje > Urząd Miejski w Warce

x

Urząd Miejski w Warce

Urząd Miejski w Warce

Znajduje się w sercu miasta — na rynku, nazwanym w 1956 r. Placem Stefana Czarnieckiego. Tu sprawują władzę organy gminy: Burmistrz i Rada Miejska. Warka ma bardzo stare tradycje samorządowe. Ciekawostką jest, że w 1375 r. występowała już w Warce rada miejska (konsulowie oraz rajcy), działał nawet sąd miejski. Siedzibą dla Urzędu Miejskiego jest zabytkowy ratusz – symbol rynku, a zarazem miasta. Wiadomo, że w 1742 r. był drewniany i stał na środku rynku. Uległ zniszczeniu około połowy XVIII w. Obecny, klasycystyczny, usytuowany w południowej pierzei rynku, zbudowano w pierwszej ćwierci XIX w. wg projektu Hilarego Szpilowskiego, pod nadzorem budowniczym Bonifacego Witkowskiego. Kompleksową modernizację przeszedł w latach 2007-2008 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Warka. Na tyłach budynku, na stromej skarpie, dobudowano wówczas nową część magistratu i schody prowadzące nad Pilicę. Na ścianie frontowej ratusza znajdują się tablice pamiątkowe ufundowane przez społeczeństwo, świadczące o bogatej i burzliwej historii miasta.

Dziś w urzędzie funkcjonuje 10 wydziałów i samodzielnych stanowisk:

  • Wydział Spraw Obywatelskich
  • Urząd stanu Cywilnego
  • Wydział Inwestycji i Remontów
  • Wydział Budżetu i Podatków
  • Wydział Administracyjno-Prawny
  • Radca Prawny
  • Wydział Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Mieszkaniowej
  • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
  • Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  • Stanowisko Pracy ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Rozwoju Gminy

W Radzie Miejskiej w kadencji 2018-2023 zasiada 16 radnych.

Plac Stefana Czarnieckiego 1
Tel. 48 665 12 00
Faks. 48 665 12 25
e-mail: um@warka.org.pl
www: http://www.warka.pl

Skip to content