EN
Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Instytucje > Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

x

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

Firma zajmuje się zarządzaniem i obsługą infrastruktury technicznej miasta i gminy. Jej wspólnikiem jest Gmina Warka, zarejestrowana została w 2010 r. W strukturze spółki wyodrębnionych zostało 8 działów:

  • Dział Energetyki Cieplnej
  • Dział Wodociągów i Kanalizacji
  • Dział Oczyszczania Miasta
  • Dział Napraw i Obsługi Samochodów
  • Dział Usług Remontowych i Pozostałych
  • Dział Oczyszczalni Ścieków
  • Dział Rozwoju i Inwestycji
  • Dział Handlowy

ZUK w Warce zarządza 19 obiektami na terenie Miasta i Gminy Warka, na które składają się m. in. Targowisko Miejskie, sortownia odpadów, stacja paliw, stacje uzdatniania wody w Warce i okolicy (Pilicy, Gośniewicach, Dębnowoli, Piasecznie, Bończy), kotłownie gazowe, oczyszczalnie ścieków, baza transportowa.

Oprócz bieżących zadań firma wykonała w latach 2012 – 2019 szereg inwestycji,  do których należą m. in: przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wielu ulic w mieście i okolicy, przebudowa kotłowni i sieci ciepłowniczej na wareckich osiedlach, rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Konarach, remont nawierzchni miejskiego placu targowego.

Siedziba ZUK mieści się przy ulicy Farnej 4 w Warce.

Kontakt:
Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o. o
Ul. Farna 4
Tel. 48 667 32 99, fax 48 667 22 85
05-660 Warka
e-mail: zuk@zukwarka.pl

Skip to content