EN
CKZiU w Nowej Wsi
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Szkolnictwo > Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

x

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi na zajęciach.

W połowie lat 60-tych XX w. w powiecie grójeckim, uważanym już wtedy za krainę kwitnącej jabłoni, podjęto starania o utworzenie szkoły przygotowującej młodzież do zawodu rolnika ogrodnika o specjalności sadowniczej. Placówkę zlokalizowano w Nowej Wsi. W 1973 r. oddano do użytku budynek szkolny wraz z internatem. Pierwszy rok nauki rozpoczęło 347 uczniów w czterech klasach Technikum Ogrodniczego, w trzech klasach pierwszych Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej oraz w jednej klasie drugiej przejętej z Jasieńca. We wrześniu 1978 r. powołano Zespół Szkół Ogrodniczych, w skład którego – oprócz szkoły nowowiejskiej – weszły także jej filie, które z czasem usamodzielniły się lub uległy likwidacji. W 1983 r. Zespół Szkół Ogrodniczych otrzymał imię Tomasza Nocznickiego (1862-1944) — syna ziemi grójeckiej, działacza ludowego, posła i senatora II Rzeczypospolitej. Ważne miejsce w procesie nauczania zajmowały zajęcia praktyczne; prowadzono je głównie w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym w Nowej Wsi oraz w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Krobowie k. Grójca.

Na przełomie XX i XXI w. placówka przechodziła częste reorganizacje. W 1997 r. przekształciła się w Zespół Szkół Ogrodniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tomasza Nocznickiego, zaś w 2002 r. w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tomasza Nocznickiego.

W roku szkolnym 2004/2005 od Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych odłączono Centrum Kształcenia Praktycznego, włączając je do Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Grójcu z siedzibą w Nowej Wsi. W 2013 r., w wyniku połączenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, powstało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (w nazwie brak patrona, czyli Tomasza Nocznickiego). Dyrektorami placówki byli: Janusz Frydrykiewicz (1973-1984), Otylia Świątkowska (1984-1989), Jacek Stolarski (1989-1992), Krystyna Gregorczyk (1992-2001) i Jacek Domański (2001 -2007), Danuta Borowiec (2007- 2018), a obecnie funkcję tę pełni Anna Dacka.

Skip to content