EN

x

Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Historia > Kalendarium > W Koronie Królestwa Polskiego

KALENDARIUM

W Koronie Królestwa Polskiego

1590

W Warce przychodzi na świat Adam Jarzębski – skrzypek, kompozytor, poeta.

1596

W Warce gości kardynał Henryk Gaetano.

XVII w.

Warka posiada siedem kościołów i dwa klasztory.

1607

Mikołaj Zebrzydowski, rys. wg sztychu z epoki

Pod Warką rozpoczynają się wydarzenia rokoszu Zebrzydowskiego.

1616

Zniszczoną pożarem Warkę odwiedza węgierski podróżnik M. Csombor.

1628

Do Warki sprowadzeni zostają franciszkanie.

1650

W Warce pożar trawi 250 domów i klasztor dominikanów.

Pożar miasta wg XVII-wiecznej ryciny

1656

Stefan Czarniecki w bitwie pod Warką, F. Smuglewicz, olej na płótnie, XVIII/XIX w., wł. Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Wojska polskie pod dowództwem Stefana Czarnieckiego i Jerzego Lubomirskiego odnoszą pod Warką zwycięstwo nad Szwedami.

1660

Lustracja dóbr królewskich wykazuje ogrom zniszczeń, jaki w latach potopu szwedzkiego dokonał się na terenie wareckiego starostwa niegrodowego.

1728 -29

Bł. Rafał Chyliński, ryt. Bianchi wg F. Smuglewicza, miedzioryt, 2 poł. XVIII w., wł. Biblioteka Narodowa

W klasztorze franciszkańskim posługę sprawuje bł. Rafał Melchior Chyliński

1732

Józef Pułaski nabywa starostwo wareckie.

Portret Józefa Pułaskiego, ze zbiorów rodzinnych, fot. za: W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski, Kraków 1931

1765

Warka posiada 24 domy nie licząc domów wcale zdezelowanych, zaś obywatele są nędzni i ubodzy.

1777

Warka ma już 82 domy.

1785

Urząd burmistrza Warki sprawuje Teodor Sadowski.

1787

W Winiarach i Warce gości król Stanisław August Poniatowski.

Portret króla Stanisława Augusta, autor nn. wg J. Ch. Lampiego, olej na płótnie, 2 poł. XVIII w.

1789

Przedstawiciele Warki biorą udział w tzw. czarnej procesji, domagając się przywrócenia i rozszerzenia praw dla stanu mieszczańskiego.

1794

W Warce obozuje wraz z wojskiem Tadeusz Kościuszko – Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej.

Rozkaz Tadeusza Kościuszki wydany w Warce, 20 VI 1794, wł. Biblioteka Narodowa
Skip to content