EN
Stanisław Marciniak
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Ludzie > Znane postacie > Stanisław Marciniak

x

Stanisław Marciniak

Stanisław Marciniak

Urodził się 19 września 1911 r. w Warce. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Warce oraz gimnazjum matematyczno-przyrodniczego w Warszawie. W połowie lat 30. rozpoczął studia z zakresu fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, ale z powodu wojny musiał je przerwać. Lata okupacji niemieckiej spędził w rodzinnym mieście. Należał do Armii Krajowej. Już we wrześniu 1940 r. zorganizował tajne nauczanie z zakresu szkoły średniej, w którym uczestniczyło łącznie ok. 90 uczniów. Wkrótce po wyzwoleniu — na bazie uczestników tajnego nauczania – utworzył Koedukacyjne Gimnazjum Samorządowe (w 1949 r. przekształcone w Liceum Ogólnokształcące), którym kierował do 1951 r. Dzięki kontaktom ze środowiskiem naukowym w Warszawie ściągnął do szkoły znakomitych pedagogów, którzy umożliwili wareckiej młodzieży zdobycie średniego wykształcenia i start na wyższe uczelnie.

Już na przełomie lat 40. i 50. pracował w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1949 r. obronił pracę magisterską. Dalszą swoją działalność zawodową związał z Zakładem Fizyki Doświadczalnej Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie przez trzydzieści lat prowadził zajęcia z biofizyki i statystyki medycznej oraz fizyki. Tam też doktoryzował się i habilitował. Pracował także w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, Instytucie Przemysłu Szkła i Ceramiki oraz Centralnym Urzędzie Jakości i Miar w Warszawie. Głównym przedmiotem jego naukowych badań była optyka stosowana oraz kwestie z zakresu ochrony pracy i wpływu czynników fizycznych na żywy organizm.

Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną został uhonorowany licznymi medalami, odznaczeniami i wyróżnieniami. W 1984 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Warki. Zmarł 28 września 1999 r. w Warszawie, spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim. Jego imię nosiło Publiczne Gimnazjum nr 1 w Warce.

Skip to content