EN
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Szkolnictwo > Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach

x

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach

Dzieje szkolnictwa w Konarach sięgają co najmniej 1603 r., kiedy to rektorem miejscowej szkoły był Andrzej z Konar, a kantorem niejaki Paweł. Szkoła jednoodziałowa powstała zapewne pod koniec XIX w. W latach 1902-1906 pracował tutaj Zygmunt Nowicki (1881 1944), wówczas działacz Polskiego Związku Ludowego. Będąc nauczycielem konarskiej szkoły, uczestniczył – jako obserwator – w zjeździe Wszechrosyjskiego Związku Wieśniaczego w Helsinkach, współorganizował zjazd nauczycieli ludowych w Pilaszkowie k. Łowicza i wziął udział w strajku nauczycielskim.

W 1939 r. do szkoły uczęszczało 188 uczniów. Opiekowali się nimi nauczyciele: Maria Morawińska, Stanisław Morawiński i Tadeusz Pawlak. Latem 1944 r. mieszkańcy Konar — z rozkazu niemieckich władz okupacyjnych – udali się na tzw. wysiedlenie. Na początku 1945 r. powrócili do zniszczonej już wsi. Wyremontowali budynek szkolny, którego dwie sale powstały jeszcze przed I wojną światową, a trzecia w międzywojniu. W 1946 r. rozpoczęto naukę pod opieką państwa Morawińskich. Potem funkcję kierowników szkoły pełnili kolejno: Kazimierz Cegliński, Stanisław Buda, Marian Berezko i Teodozja Patyna.

W 1971 r. otwarto nową szkołę. Władze naciskały na dyrektora Jana Michalskiego, aby jej patronem został radziecki generał Stanisław Popławski. Ostatecznie przyjęto jednak propozycję zgłoszoną przez Czesława Wycecha (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe), czyli szkole nadano imię jego przyjaciela, a zarazem nauczyciela w Konarach – Zygmunta Nowickiego. W 1995 r. do budynku szkolnego dostawiono salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i czterema salami lekcyjnymi. W 2006 r. stanowisko dyrektora objęła Lidia Grzegorek. W 2009 r. uruchomiono przedszkole, a w 2014 urządzono boisko wielofunkcyjne oraz parking. 

Skip to content