EN
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Szkolnictwo > Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. w Nowej Wsi

x

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. w Nowej Wsi

Początki szkolnictwa powszechnego w Nowej Wsi wiążą się z ochronką dla dzieci, założoną ok. 1919 r. przez dziedzica Tadeusza Mariana Daszewskiego. W 1922 r. miejscowi gospodarze kupili działkę, na której postawiono drewniany budynek szkolny. W drugiej połowie lat 30. wynajmowano dodatkowo dwie izby u rolników w Gołębiowie i Nowej Wsi. Po wybuchu II wojny światowej nauka została przerwana, a szkołę zajęli żołnierze niemieccy, niszcząc wyposażenie i prawie całą dokumentację. Podczas okupacji zajęcia często były przerywane. Po wyzwoleniu lekcje prowadzono w zdewastowanym budynku szkolnym, a także w izbach prywatnych i w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym w Nowej Wsi. W 1959 r. zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Z areału Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego wydzielono działkę o powierzchni 1,5 ha, na której w 1973 r. stanął nowoczesny gmach szkolny. Odtąd cały wysiłek dyrektora, nauczycieli i rodziców skierowany został na starania o wyposażenie placówki w pomoce naukowe, powiększenie księgozbioru, ożywienie działalności istniejących i nowo powstałych przedmiotowych kół zainteresowań oraz organizacji. Przy szkole funkcjonowało schronisko młodzieżowe, z którego korzystali uczestnicy pieszych i rowerowych rajdów przemierzających Mazowsze.

W latach 90. utworzono piękny teren zieleni, a szkole nadano imię Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. Od 1 września 2002 r. szkoła podstawowa stanowi część Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi. Kierownikami i dyrektorami placówki, począwszy od 1922 r., byli: Marianna Chojnacka, Julia Charzyńska, Wiktoria Grętkiewicz, Stanisław Muranowicz (1950-1991), Stanisława Róg, Anna Przybylska, a od 2012 r. funkcję tę pełni Marzena Tomaszewska.

 

Skip to content