EN
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce

Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Szkolnictwo > Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce

x

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce

W 1603 r. w Ostrołęce działała szkoła parafialna, której rektorem był Wojciech z Zaborowa, a kantorem Adam z Drwalewa. Na szkołę publiczną trzeba było poczekać do lat 20. XX w. Mieściła się ona w drewnianym budynku na obecnym placu szkolnym w tzw. „Choinach”; wynajmowano także pomieszczenia u okolicznych gospodarzy. W latach 1936-1938 szkołą kierował Michał Sołsun. Z jego inicjatywy powołano Komitet Budowy Szkoły. W 1938 r. uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku, a kierownikiem szkoły został Stanisław Jeziorski. W 1939 r. – ze względu na wybuch wojny – nauka rozpoczęła się późną jesienią. W 1944 r. zajęcia szkolne zostały zawieszone ze względu na walki na przyczółku warecko-magnuszewskim, a budynek szkolny uległ zniszczeniu. Po wojnie, dzięki staraniom nauczycielki Janiny Trynkus, szkołę reaktywowano w poniemieckim baraku. W 1948 r. kierownictwo szkoły objęła Janina Grabowska-Wieczorek. Od stycznia 1949 r. zaczęła funkcjonować 7-klasowa szkoła podstawowa.

W 1952 r. Janina Grabowska – Wieczorek podjęła starania o budowę nowej szkoły. Konto budowy zasilili okoliczni mieszkańcy oraz władze oświatowe. Dwa lata później uczniowie rozpoczęli naukę w nowym gmachu. Kolejnymi dyrektorami placówki byli: Ryszard Podlasek, któremu należy zawdzięczać wybudowanie domu nauczyciela, Barbara Grzejszczak, z której inicjatywy w 1996 r., w 340. rocznicę zwycięskiej bitwy ze Szwedami pod Warką, nadano szkole imię Stefana Czarnieckiego oraz sztandar. Ufundowano również tablicę pamiątkową, a także otwarto izbę pamięci i tradycji. W 1998 r. – przy wydatnej pomocy rodziców i sponsorów – powstała pracownia komputerowa, a w 1999 r. oddano do użytku utwardzone boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Od 2001 r. najlepszym absolwentom przyznawana jest nagroda „PRIMUS INTER PARES” im. Ryszarda Podlaska, której fundatorem jest Stanisław Podlasek. W 2007 r., w 2. rocznicę śmierci Jana Pawła II, odsłonięto pamiątkową tablicę i posadzono dąb. W 2009 r. otwarto plac zabaw, który powstał ze składek rodziców i sponsorów. W 2011 r. szkoła została wyróżniona medalem „PRO MEMORIA”. Szkoła bierze udział w wielu akcjach charytatywnych. Jedną z nich jest adopcja na odległość. Pierwszym „zaadoptowanym” uczniem był Madalitso — chłopiec z Malawi w Afryce, który dzięki pomocy uczniów ukończył szkołę. Od wielu lat działa Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a od 2013 r. młodzież uczy się oszczędzać w Szkolnej Kasie Oszczędności. Po likwidacji gimnazjów klasy IV- VIII umiejscowiono w budynku dawnego gimnazjum w Dębnowoli. 

Skip to content