EN
Warecki „Dworek na Długiej" jako gminna instytucja kultury utworzona została w 2006 roku. Jej głównym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Warka poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki, aktywizowanie mieszkańców, promowanie talentów. W „Dworku na Długiej" realizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym: nauka gry na instrumentach muzycznych - pianinie i gitarze, zajęcia wokalne, plastyczne, teatralne, garncarskie, szachowe, zajęcia z robotyki. W strukturach Dworku działa Miejska Orkiestra „Moderato", której członkami są zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Dzięki działalności w orkiestrze jej członkowie mają możliwość nauki gry na: trąbce, puzonie, flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, tubie, gitarze basowej czy perkusji. Moderato wydało dwie płyty - „Swing w grodzie piwa i historii" i „Vivat Warka!", koncertuje zarówno dla lokalnej społeczności jak i na terenie całej Polski, coraz częściej bierze udział także w zagranicznych festiwalach i przeglądach orkiestr. Wśród niezwykle różnorodnej i bogatej oferty „Dworku na Długiej" są: koncerty muzyki chrześcijańskiej „Śpiewaj przy Farnej", koncerty piosenki poetyckiej „Dworek z Piosenką", spotkania z poezją „Dobry Wieczór", konkursy: wokalne „Warka Music Show", recytatorskie „Wareckie Recytacje", plastyczne, konkursy wiedzy „Nasza Historia", spotkania z teatrem i z filmem. Ważnym elementem działalności „Dworku na Długiej" są otwarte wykłady popularnonaukowe w ramach „Wareckiej Akademii Wiedzy", która przedstawia słuchaczom informacje z różnych dziedzin wiedzy. Odbywają się tu również cykliczne wystawy promujące lokalnych artystów i prezentujące ich talenty. W czasie wolnym od nauki szkolnej - ferii zimowych oraz wakacji, Dworek organizuje dla dzieci bezpłatne zajęcia artystyczne i edukacyjne. Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej" dba również o lokalną pamięć historyczną, corocznie organizując uroczystości upamiętniające wielkich bohaterów związanych z Warką oraz ważne wydarzenia, zarówno te lokalne jak i ogólnopolskie. Wśród nich kultywowana jest pamięć o Powstaniu Styczniowym i płk. Władysławie Kononowiczu, zwycięskiej bitwie pod Warką ze Szwedami i hetmanie Stefanie Czarnieckim, zbrodni katyńskiej, II wojnie światowej i poległych w obronie ojczyzny, Święcie Niepodległości czy Powstaniu Listopadowym i Piotrze Wysockim. Wydarzenia te niejednokrotnie współorganizowane są z działającą przy Dworku Grupą Rekonstrukcji Historycznej „WARKA", która została powołana w 2014 roku. Bierze ona udział w lokalnych oraz państwowych uroczystościach podtrzymując pamięć historyczną. Dworek niejednokrotnie włącza się w działania o charakterze promocyjno-turystycznym wspierając samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje działające na rzecz rozwoju Warki w tym zakresie. „Dworek na Długiej" współpracuje ze wszystkimi szkołami na terenie gminy Warka, stowarzyszeniami i innymi instytucjami działającymi na rzecz lokalnej społeczności tak aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Instytucje > Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im ks. Marcelego Ciemniewskiego w Warce

x

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im ks. Marcelego Ciemniewskiego w Warce

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im ks. Marcelego Ciemniewskiego w Warce

19 stycznia 1946 r. oficjalnie zaczęła funkcjonować Biblioteka Miejska w Warce. Przejęła ona księgozbiór (300 woluminów) po bibliotece miejscowego Klubu Sportowego Pilica. W 1950 r. posiadała 1361 książek, z których korzystało 130 czytelników, a w 1960 r. – 5108 książek i 593 czytelników. Początkowo czytelnicy nie mieli bezpośredniego dostępu do księgozbioru, przechowywanego w zamkniętych szafach. Wybraną pozycję podawała bibliotekarka, a książkę można było jedynie studiować na miejscu. Zasady korzystania zmieniły się dopiero w 1967 r., kiedy zakupiono regały i opracowano katalogi szufladkowe.

W 1973 r. otwarto oddział dziecięcy. W 1978 r. bibliotekę przemianowano na Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną. Posiadała ona filie biblioteczne w Grzegorzewicach, Nowej Wsi i Klonowej Woli oraz 21 punktów bibliotecznych. W sumie było to 29 063 książek i 3239 czytelników.

Po licznych reorganizacjach i przeprowadzkach, 2 lutego 1992 r. biblioteka stała się częścią Ośrodka Kultury, Sportu i Wypoczynku w Warce. Był to niezwykle trudny okres. 1 lutego 2004 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o likwidacji filii bibliotecznej w Grzegorzewicach, natomiast z dniem 31 grudnia 2004 r. została zlikwidowana filia w Klonowej Woli.

Za historyczną należy uznać uchwałę o zmianie formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez gminę Warka. W 2005 r. biblioteka stała się odrębną, gminną instytucją kultury o nazwie Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Warce. Czytelnicy mają do dyspozycji (wg danych z roku 2021): oddział dla dorosłych — 22691 książek, oddział dla dzieci —15397 książek, a także 98 zbiorów specjalnych. Przy bibliotece toczy się życie kulturalne; organizowane są wystawy, konkursy, spotkania z ludźmi pióra. Od niedawna patronem instytucji jest ks. Marceli Ciemniewski.

W latach 1991-2004 funkcję kierownika biblioteki pełniła Joanna Jatymowicz, która od 2005 r. pełni funkcję dyrektora.

Skip to content