EN
lasy
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Przyroda > Lasy

x

Lasy

Okolice Warki od strony południowej porastają gęste lasy. Są to skupiska leśne położone w szerokiej dolinie Pilicy oraz lasy Puszczy Stromieckiej rozpościerającej się między Pilicą a Radomką i Wisłą.

Puszcza Stromiecka charakteryzuje się drzewostanem, w którym dominują sosny z niewielką domieszką dębów, brzóz i olszy. W zbiorowiskach leśnych położonych na obrzeżach puszczy występują łęgi i grądy niskie z przeważającą olszą z domieszką jesionu, wiązu, jaworu, klonu, brzozy i sosny. Bogata jest także fauna leśna. Żyją tu duże ssaki roślinożerne: dzik, łoś, jeleń, sarna i daniel oraz drapieżne: łasica, gronostaj, tchórz, tumak, kamionka, lis i borsuk. Pospolicie występują gryzonie i drobne ssaki: zając szarak, ryjówkowate, kret, jeż i kilka gatunków nietoperzy. Bogaty jest świat ptaków, gnieżdżą się tu: bociany (biały i czarny), krzyżówki, trzmielojady, myszołowy, jastrzębie, krogulce, puszczyki, sowy uszate, dzięcioły (duży, czarny i zielony), kraski, sójki, kruki, drozdy i kwiczoły.

Obszary położone poniżej skarpy, w dolinie rzeki to lasy łęgowe i grądy objęte programem Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy.

Lasy łęgowe to zbiorowiska leśne, występujące nad rzekami i potokami w zasięgu wód powodziowych, które podczas zalewu nanoszą i osadzają żyzny muł. Tworzy on rodzaj gleb typowych dla lasów łęgowych – mady rzeczne. Typowymi gatunkami w drzewostanie łęgów są: olchy, topole, wiązy, jesiony, dęby.

Grądy to wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty najczęściej z przewagą grabów i dębów. Lasy grądowe dominują wśród roślinności naturalnej Polski – stanowią ponad 40 % powierzchni kraju.

Na terenie parku, zajmującego powierzchnię prawie 15 ha, występują:

  • łęgi olszowo-jesionowe w odmianie pokrzywowej
  • łęgi wiązowo-jesionowe w odmianie typowej
  • grądy
  • murawy świeże

Dodatkowo park górny posiada niezwykle bogaty i wiekowy drzewostan. Rosną tu, oprócz wspomnianych jesionów, wiązów, olch i dębów, także lipy, graby, kasztanowce, akacje, klony oraz iglaste świerki. Teren parku jest obszarem o niezwykle bogatej awifaunie. Znaleźć tu można 47 gatunków dziko żyjących ptaków, w tym 37 lęgowych. Najliczniej występują: szpaki, kwiczoły, zięby, kapturki, śpiewaki, kosy, sikory, grzywacze, rudziki oraz dzięcioły (średnie i duże).

Skip to content