EN
Organizacje - Klub Żołnierzy Rezerwy LOK im Piotra Wysockiego
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Organizacje i stowarzyszenia > Klub Żołnierzy Rezerwy LOK im Piotra Wysockiego

x

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK im Piotra Wysockiego

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK im. Piotra Wysockiego

Pierwsze zebranie Klubu Oficerów Rezerwy odbyło się 29 listopada 1973 r. Na patrona organizacji wybrano wówczas Piotra Wysockiego. Celem KOR było „utrzymanie i podnoszenie gotowości obronnej rezerwistów”, poprzez prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych.

Pierwszy zarząd Klubu stanowili:

kpt. rez. Kossakowski Dariusz- przewodniczący
ppor. rez. Węgiełek Andrzej – V-ce przewodniczący
por. rez. Sieradzan Kazimierz – Sekretarz
ppor. rez. Czarnecki Andrzej – Skarbnik
por. rez. Falińska Krystyna – członek
ppor. rez. Gwardys Władysław – członek
ppor. rez. Zalewski Henryk – członek

Zajęcia teoretyczne odbywały się w Sali Rzemiosła lub Sali OSP, zaś zajęcia praktyczne na strzelnicy LOK na Winiarach.

Patronat nad wareckim KOR-em w 1974 r. objęła Jednostka Wojskowa w Górze Kalwarii. W tym samym roku powstał Oddział Podoficerski. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia ogniowe- strzelanie z różnych rodzajów broni czy rzuty granatem.

W 1974r. wybudowano własną strzelnicę obok stadionu sportowego. W 1978 r. nastąpiło uroczyste otwarcie strzelnicy sportowej. W wydarzeniu uczestniczyło dziewięciu generałów, władze miasta oraz liczni goście. W późniejszym okresie przy strzelnicy powstał Pawilon KOR oraz kryta hala strzelecka.

W Klubie działało 7 sekcji:

– Strzelecka
– Wodna (z Klubem Kajakowym Korek)
– Młodzieżowa
– Łączności
– Rodzina w Klubie
– Brydż Sportowy Par
– Gospodarcza

W klubie organizowano różnego rodzaju imprezy, gromadzono środki finansowe, które przeznaczano m.in. na zakup wyposażenia lub wsparcie inicjatyw podejmowanych na terenie miasta. Członkowie KOR uczestniczyli w pracach społecznych, dbali o zabezpieczenie mogił żołnierzy LWP poległych na Przyczółku Warecko- Magnuszewskim, doprowadzili do ustawienia obelisku „1939 – wrzesień – 1989” przy ul. Polnej oraz pomnika „Armata Bema” przy strzelnicy. Rezerwiści uczestniczyli też w licznych zawodach strzeleckich, obronnych i łączności, brali udział w podróżach turystyczno – historycznych i spływach kajakowych. W związku z postacią swojego patrona, co roku KOR-LOK organizował obchody „Nocy Listopadowej” z udziałem lokalnej społeczności oraz przedstawicieli Wyższych Szkół Oficerskich z całego kraju. W 150 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego klub otrzymał sztandar.

Po 2003 r. Klub Oficerów Rezerwy przekształcono w Klub Żołnierzy Rezerwy, w którym pozostały trzy sekcje:

– Gospodarcza
– Strzelecka
– Rodzina w Klubie

Skip to content