EN
Harcerstwo w Warce
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Organizacje i stowarzyszenia > Harcerstwo w Warce

x

Harcerstwo w Warce

Początki harcerstwa w Warce sięgają lat 20. XX w. Pierwszą była drużyna męska założona przez uczących się i studiujących w stolicy młodych warczan. Drużyna żeńska założona przez Ks. Owczarka powstała kilka lat później. Od początku harcerstwo w Warce było kuźnią charakterów, odpowiedzialnego myślenia i praktyki, patriotyzmu i katolicyzmu. Drużynowymi byli wyłącznie wychowawczo przygotowani nauczyciele.

W czasie okupacji harcerze spotykali się w ukryciu, malutkimi grupkami, przyswajając wiedzę jako przygotowanie do życia w przyszłej, wolnej Polsce. Po wyzwoleniu stopniowo przybywało drużyn, większość z nich zrzeszała razem chłopców i dziewczynki.

Największy rozwój harcerstwa nastąpił w latach 70. i 80. XX w. W 1975 r. organizacja uzyskała rangę samodzielnego Hufca. Zrzeszała mundurowych z terenu gmin Warka i Grabów nad Pilicą. Tylko w 1986 r. roku Hufiec zrzeszał 1040 członków. Działali oni w każdej szkole. Nastąpiła znaczna zmiana, bowiem w mieście drużyny oprócz nauczycieli prowadzili prawomocni instruktorzy ZHP spoza zawodu pedagoga.

Hufiec przyjął patrona — Hetmana Stefana Czarnieckiego. Organizacją kierowali zaangażowani harcmistrzowie: Alicja Białek, Jerzy Kołodziejski, Hanna Koncka, Bartłomiej Jurczak, z całą plejadą ok. 60 bardzo zaangażowanych, bezinteresownych społeczników.

W nagrodę za działalność członkowie wyjeżdżali na gratisowe obozy międzynarodowe do Bułgarii, byłej NRD, byłej Czechosłowacji, byłego ZSRR, w atrakcyjne rejony i na zimowiska w górach. Chlubą Wareckiego harcerstwa jest ogromna grupa dorosłych obecnie Europejczyków, cenionych za granicą lekarzy, informatyków, biznesmenów, nawet dyplomatów.

Minione sukcesy mają swoje bardzo ważne źródło — prawdziwy klimat serdecznej współpracy i pomocy harcerstwu od wszystkich miejscowych, wartościowych kierownictw zakładów pracy, instytucji, a szczególnie od następujących po sobie, kolejnych Władz Warki.

Nie ma dziś w Warce harcerstwa skupionego wokół ZHP, ale tradycje harcerskie są kontynuowane w strukturach Stowarzyszenia Harcerskiego. Spadkobiercą tych tradycji jest szczep 1. Wareckich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych. Swoje początki ma wraz z założeniem w Warce przez ks. Ludwika Nowakowskiego 1. Wareckiej Drużyny Harcerzy „Szturm” im. ks. Ignacego Jana Skorupki przy kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej we wrześniu 2001 roku. 2 kwietnia 2016 roku zastał powołany Szczep 1. Wareckich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych wraz z komendantem phm. Marcinem Rzeźnikiem, który w październiku 2018 przekazał Szczep dh phm. Adamowi Rudnickiemu.

Od 2018  patronem Szczepu 1. Wareckich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych jest Józef Manczarski.

Aktualnie w strukturach szczepu działają:

  • 1. Warecka Drużyna Harcerek im. Batalionu „Zośka”
  • 1. Warecka Drużyna Harcerzy „Szturm” im. Ks. Ignacego Jana Skorupki
  • 1. Warecka Gromada Zuchowa „Miłośniczki Muzyki”
  • 1. Warecka Gromada Zuchowa „Klan Smoka”
  • 1. Warecki Patrol Wędrowniczy

Szczep skupia ok. 100 harcerzy, harcerek oraz zuchów i zuchenek działających na terenie Warki oraz Grabowa nad Pilicą.

Skip to content