EN
Władysław Janus
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Ludzie > Znane postacie > Władysław Janus

x

Władysław Janus

Władysław Janus

Urodził się 29 lipca 1896 r. w Lechanicach k. Warki. Uczęszczał do szkół elementarnych we Wrociszewie i Zastrużu. W 1918 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Ursynowie, a w następnym roku Wyższy Kurs Nauczycielski (w zakresie historii). Karierę zawodową zaczynał w 1918 r. jako nauczyciel w szkole powszechnej w Starej Warce, gdzie zorganizował kursy wieczorowe dla młodzieży dorosłej oraz kółko dramatyczne, które wystawiło dwie sztuki. W tym czasie związał się z lewicowym ruchem ludowym. W latach 1920-1922 pracował w Grójcu, a następnie w Warce, gdzie m.in. pełnił funkcję kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2. W latach 30. był prezesem Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, inicjatorem i współredaktorem — wydawanego przez ten oddział -miesięcznika społeczno-oświatowego i gospodarczego „Echo Grójeckie”. W 1937 r. kierował w powiecie grójeckim strajkiem nauczycielskim. Podczas okupacji przewodniczył Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, należał do Armii Krajowej, był szefem Biura Informacji i Propagandy w IV Ośrodku AK (Obwód Grójec — „Głuszec”). Po II wojnie światowej pracował jako podinspektor a następnie inspektor oświaty w Grójcu. Był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Pisał korespondencje na tematy oświatowe do „Zielonego Sztandaru” i „Życia Warszawy”.

W międzywojniu nie wszystkim podobały się jego lewicowe poglądy, a w Polsce pojałtańskiej odsunięto go od stanowisk administracyjnych i Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdyż wykazywał zbyt małą troskę o ideologiczne oblicze nauczycieli i szkół. Został jednak wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał także godność Honorowego Obywatela Warki. Zmarł 14 lutego 1977 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Warce.

Skip to content