EN
Wiktor Krawczyk
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Historia > Postacie historyczne > Wiktor Krawczyk

x

Wiktor Krawczyk

Wiktor Krawczyk

wybitny nauczyciel i społecznik, krajoznawca, twórca muzeum regionalnego PTTK w Warce

 

Pochodził z Dębnowoli k/Warki, urodził się w 1899 r.  Ukończył Warszawskie Seminarium Nauczycielskie im St. Konarskiego. Brał udział w wojnie polsko – sowieckiej 1920 – 21. Od 1927 związany z Warką. Jako kierownik Szkoły Powszechnej w Warce (1928 – 45) wniósł ogromny wkład w rozwój szkolnictwa w mieście. W latach 1934 – 39 był wiceburmistrzem Warki. W okresie II wojny światowej działał w AK. Po wyzwoleniu, do 1946 roku pełnił funkcję burmistrza w odradzającej się Warce. Był inicjatorem obchodów 200 rocznicy urodzin K. Pułaskiego i 150 rocznicy urodzin P. Wysockiego. Zorganizował Społeczny Komitet Odbudowy Warki. W 1947 r. został wiceprezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Był twórcą otwartego w 1951 Regionalnego Muzeum PTTK z siedzibą w Pałacu Pułaskich w Winiarach. Kierowany przez Niego odział PTTK zorganizował sekcje turystyki pieszej, kolarskiej i wodnej. Był inicjatorem organizacji Dni Winobrania w Warce w latach 1955 – 56. Napisał Warka. Mały przewodnik (1948), był stałym korespondentem „Życia Warszawy” (1948-1949), Opiekunem Społecznym PTTK nad Zabytkami (od 1954). Pozostawił po sobie obszerną Kronikę Warki, która jest cennym źródłem informacji o regionie, znajduje się  zbiorach Muzeum. Zmarł 27 marca 1957 r. Pochowany został na miejscowym cmentarzu. Przez trzydzieści lat swojego życia w Warce zapisał się złotymi zgłoskami w historii miasta i jego społeczności.  W 1997 r.  Wiktor Krawczyk został patronem Oddziału PTTK w Warce.

Skip to content