EN
Towarzystwo Miłośników Miasta Warki im. K. Pułaskiego
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Organizacje i stowarzyszenia > Towarzystwo Miłośników Miasta Warki im. K. Pułaskiego

x

Towarzystwo Miłośników Miasta Warki im. K. Pułaskiego

Towarzystwo Miłośników miasta Warki imienia Kazimierza Pułaskiego powstało 13 września 1965 r. Rozpoczęło swoją działalność w oparciu o Statut Towarzystwa zatwierdzony przez Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie, w grudniu 1965 r. i wpisane zostało do rejestru Stowarzyszeń pod pozycją nr 2259.

Inicjatorem i pierwszym prezesem organizacji został Olgierd Puciata, pierwszy dyrektor Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce. W gronie założycieli znaleźli się Zdzisław Pilski — naczelnik Miasta i Gminy Warka, Hanna Sęk — sekretarz, Tadeusz Kulawik — inspektor ds. Kultury w Urzędzie Powiatowym w Grójcu, a także nauczyciele: Władysław Janus, Leon Nawrocki, Aleksander Gajewski. Jeszcze przed oficjalnym zatwierdzeniem Towarzystwa, swój udział do niego zgłosiło wielu pracowników nauki mieszkających w Warszawie i innych miastach Polski. Siedzibą tymczasową Towarzystwa był Klub Książki i Prasy przy FUM Warka, a po oddaniu do użytku muzeum — pałac w Winiarach stał się główną siedzibą Towarzystwa. Przez wiele kolejnych lat prezesem Towarzystwa była Anna Kornatek — dyrektor Muzeum im. K. Pułaskiego.

Do głównych zadań jakie postawiło przed sobą Towarzystwo było m.in. opieka nad zabytkami i miejscami historycznymi, prowadzenie prac naukowo-badawczych dotyczących przeszłości, teraźniejszości i perspektyw rozwoju Warki oraz okolic w aspekcie gospodarczym i kulturalnym. Ważnym zadaniem działalności Towarzystwa miała być promocja Warki poprzez przygotowanie cyklu wydawnictw takich jak: plakaty, foldery reklamujące historyczne i krajobrazowe walory naszego miasta.

Towarzystwo Miłośników Miasta Warki jest też wydawcą dystrybuowanego bezpłatnie na terenie całej gminy miesięcznika społeczno-kulturalnego pod tytułem „Echo Warki” (lata 1997-2004), a obecnie pod zmienioną nazwą „ Nowe Echo Warki”.

W dniu 11 października 2015 roku., w 236. rocznicę śmierci Kazimierza Pułaskiego – patrona Towarzystwa, odbyła się uroczystość 50-lecia istnienia, jednej z najstarszych organizacji społecznych w Warce.

Skip to content