EN
Płk Józef Pączkowski, burmistrz Warki w latach 1934-1938
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Ludzie > Samorządowcy > Samorząd Warki w latach 1918 – 1939

x

Samorząd Warki w latach 1918 – 1939

Płk Józef Pączkowski, burmistrz Warki w latach 1934-1938

Pierwszym burmistrzem Warki po odzyskaniu niepodległości został Edward Twardowski, po nim funkcję tę pełnił Witold Smoszewski – nauczyciel tutejszej szkoły początkowej. W 1923 r. główne stanowisko w ratuszu objął Zakrzewski, a rok później Wacław Lisowski.

Burmistrzowie jak i radni miejscy, wśród których byli katolicy, ewangelicy i Żydzi, stanęli przed wieloma trudnymi, acz koniecznymi do zrealizowania zadaniami. W kasie miejskiej brakowało funduszy na realizację inwestycji. Pomimo najszczerszych chęci, nie wszystkie plany i zamierzenia udało się od razu urzeczywistnić. Dysponując skromnymi środkami, władze miejskie musiały pamiętać m.in. o opiece i leczeniu biednych, infrastrukturze i oświacie.

W marcu 1927 r. radni podjęli uchwałę o budowie gmachu szkolnego. Prace ruszyły trzy miesiące później. Była to jedna z największych inwestycji władz miejskich w okresie międzywojennym. Uroczyste przekazanie gmachu władzom szkolnym nastąpiło 30 listopada 1930 r. podczas obchodów 100. rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Wybudowanie budynku szkolnego było wielkim powodem do dumy dla burmistrza Lisowskiego. Ówczesne władze podjęły również inne działania mające duże znaczenie dla miejscowej ludności. Wydzieliły pod zabudowę jednorodzinną place na pastwisku miejskim, tzw. Ostrówku, przyczyniły się do powstania boiska dla klubu sportowego piłki nożnej, stopniowo brukowano ulice i układano chodniki.

W rok po uroczystościach poświęconych rocznicy powstania listopadowego, burmistrz Lisowski ustąpił z zajmowanego stanowiska. Władzę w Warce przejął Komisarz Rządu – major Lucjan Samek. Nie był to koniec zmian w tutejszym samorządzie. Radę Miejską zastąpiła działająca przy Komisarzu Rada Przyboczna, a na stanowisko rachmistrza powołano, zamiast dotychczas pełniącego tą funkcję J. Lengiewicza, Jana Cybulskiego.

1 sierpnia 1932 r. majora Samka zastąpił na stanowisku Komisarza Rządu pułkownik Józef Pączkowski. On to w październiku 1934 r., jako burmistrz, stanął na czele nowych władz miejskich. Ówczesna Rada podjęła w 1935 r. uchwałę o sprzedaży Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, 92 ha pastwisk miejskich. Pieniądze pochodzące ze sprzedaży gruntów planowano przeznaczyć na budowę drugiego budynku szkolnego. Realizację zadania rozpoczęto w lipcu 1937 r. Rok później ze stanowiska burmistrza ustąpił na własną prośbę pułkownik Józef Pączkowski. W czasie sprawowania przez niego władzy poprawiła się sytuacja komunikacyjna miasta: wybudowano szosę z Warki do Kozienic i otwarto linie kolejową z Warszawy do Krakowa ze stacją w Warce.

Do czasu wyboru przez Radę Miejską nowego burmistrza, obowiązki włodarza sprawował Józef Konopacki. 20 lipca 1938 r. radni zdecydowali, że gospodarzem magistratu zostanie Henryk Jan Barkowski. Nowy burmistrz planował uporządkowanie miasta. Rozpoczął od prac na ulicy Warszawskiej. Pojawiły się na niej zieleńce. Zadbano też o otoczenie ratusza. Barkowski, chcąc nadal realizować swoje plany, zatrudnił ogrodnika i technika budowlanego. W Kronice Warki, pod rokiem 1938, Wiktor Krawczyk zanotował: „Warka opracowuje plany regulacyjne i zabudowy, które będą podstawą rozwoju miasta”. Rok później wybuchła wojna, która zatrzymała realizację zamierzeń wareckiego samorządu.

Skip to content