EN
Rzeka Pilica
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Przyroda > Rzeka Pilica

x

Rzeka Pilica

Pilica, nazywana „Królową Mazowsza”, to rzeka, której dorzecze znajduje się w południowej i centralnej Polsce, powierzchnia dorzecza wynosi 9273 km2. Jest najdłuższym lewym dopływem Wisły – jej długość wynosi ok. 320 km. Jej źródła znajdują się w okolicy miasta Pilica. Płynie przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Niziny Środkowopolskie i Nizinę Środkowomazowiecką, wpada do Wisły w okolicach wsi Ostrówek (gm. Warka), w regionie zwanym Doliną Środkowej Wisły. Pilica niesie wody o III i II klasie czystości. Warka jest jednym z dziesięciu miast położonych nad Pilicą. Rzeka odgrywała i odgrywa znaczącą rolę w rozwoju miasta – w dawnych czasach jako droga komunikacyjna odgrywająca kluczową rolę w rozwoju gospodarczym Warki, dziś jako miejsce rekreacji i wypoczynku.

W ramach sieci Natura 2000, w obrębie doliny Pilicy wyznaczono obszary dla siedlisk przyrodniczych — Dolina Dolnej Pilicy PLH 140016 oraz dla ptaków — Dolina Pilicy PLB 140003. Obszar obejmuje 110—kilometrowy odcinek doliny rzeki o zmiennej szerokości od 1 do 5 km. Rzeka ma naturalny charakter na tym odcinku, silnie meandruje. Wyraźne są procesy akumulacji i erozji wodnej. Wynikiem tych procesów są liczne wysepki, łachy i ławice piasku. Ekstensywnie uprawiane rolnictwo na terenie doliny Pilicy przyczyniło się do powstania mozaiki siedlisk łąkowo-torfowiskowych z bogatą kompozycją gatunków roślin. Brzegi Pilicy są siedliskiem wielu gatunków ptactwa i ssaków wodnych m.in. bobrów. Rzeka jest siedliskiem wielu gatunków ryb. Można w niej spotkać klenie, bolenie, miętusy, jazie, płocie, ukleje oraz drapieżne szczupaki i okonie.

Rzeka jest bardzo atrakcyjnym szlakiem kajakowym. Malowniczość i dzikość, bogactwo natury wzdłuż jej biegu, piaszczyste plaże i łachy oraz spokojny, leniwy nurt przyczyniają się do tego, że jest szlakiem wodnym przystępnym i atrakcyjnym zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych kajakarzy.

Skip to content