EN
PSP 2 Warka.
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Szkolnictwo > Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

x

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

PSP 2 Warka.

Do połowy lat 30. XX w. jedyną szkołą powszechną w Warce była Publiczna Szkoła Powszechna im. Piotra Wysockiego. W roku szkolnym 1934/1935 uczęszczało do niej 909 uczniów, podczas gdy około 300 dzieci nie realizowało pełnego obowiązku szkolnego. W lipcu 1935 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego – na wniosek prezesa Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego Władysława Janusa i Rady Miejskiej w Warce – rozdzieliło Publiczną Szkołę Powszechną im. Piotra Wysockiego na dwie szkoły 7-klasowe: Publiczną Szkołę Powszechną nr 1 oraz Publiczną Szkołę Powszechną nr 2. Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 mieściła się w dawnym budynku drewnianym oraz w salach Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1. W lipcu 1937 r., na placu obok budynku szkoły nr 1, rozpoczęto budowę własnego gmachu. Jesienią 1938 r. dla potrzeb szkoły nr 2 udostępniono parter nowego budynku, a w następnych miesiącach I oraz II piętro. W grudniu 1939 r. w siedzibie szkoły nr 2 rozpoczęły naukę dzieci obu wareckich szkół powszechnych, gdyż budynek szkoły nr 1 został zajęty przez wojska niemieckie. W 1941 r. wojsko niemieckie – w związku z przygotowaniami do inwazji na Związek Radziecki – zajęło także siedzibę szkoły nr 2. Od tej pory zajęcia szkolne odbywały się w mieszkaniach prywatnych.

Gmach szkoły nr 2 ucierpiał w związku z walkami toczącymi się na przyczółku warecko — magnuszewskim. W grudniu 1945 r. oddano do użytku wyremontowany parter, zaś rok później resztę budynku. W 1958 r. w związku ze wzrostem liczby uczniów podjęto decyzję o budowie nowego gmachu. Zdecydowano, że będzie on się znajdował między ulicą Piotra Wysockiego a ulicą Polną. Projektowana szkoła stała się jedną ze szkół Pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego. Wpisana jest na listę szkół tysiąclecia pod numerem 900. Podczas uroczystego otwarcia szkoły zatwierdzono imię patrona- Kazimierza Pułaskiego. Po raz pierwszy koncepcja nadania tego imienia pojawiła się już w roku 1939.

Dziś Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego dysponuje salą gimnastyczną, boiskiem „Orlik”, stołówką, biblioteką i pracowniami komputerowymi. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania m.in. na zajęciach chóru i klubu sportowego. Dumą szkoły są oddziały integracyjne, które funkcjonują od 1 września 2010 r. Dzieci niepełnosprawne intelektualnie oraz ruchowo, a także przewlekle chore uczą się wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami. Tradycją szkoły jest występ uczniów podsumowujący zakończenie I semestru. Finał realizowany jest metodą projektu edukacyjnego i corocznie obejmuje nową tematykę. Przedstawienia gromadzą blisko dwutysięczną widownię. Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 kierowali: Władysław Janus, Wiktoria Barkowska, Teresa Cyngot, Edward Stawicki i Maria Pochylska. Od 1 września 1991 r. funkcję tę pełni Maryla Szajner.

 

Skip to content