EN
Przeniesienie z ruin klasztoru o.o. dominikanów szczątków książąt mazowieckich z dynastii Piastów

Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Historia > Najważniejsze wydarzenia historyczne > Przeniesienie z ruin klasztoru o.o. dominikanów szczątków książąt mazowieckich z dynastii Piastów

x

Przeniesienie z ruin klasztoru o.o. dominikanów szczątków książąt mazowieckich z dynastii Piastów

W 1859 r., z inicjatywy Piotra Wysockiego – bohatera Nocy Listopadowej, postanowiono przenieść z ruin kościoła o.o. dominikanów do krypt kościoła franciszkańskiego w Warce szczątki książąt mazowieckich z dynastii Piastów. Ekshumacja wykazała, że ciała pomimo upływu kilkuset lat są w całości dochowane, a zwłaszcza ciało i suknia pochowanej tam księżnej. Władysław Matlakowski – zasłużony mieszkaniec Warki –będąc w 1859 r. jako dziecko obserwatorem tego wydarzenia wspominał: „Byłem przy tym naocznym świadkiem i dotykałem się lamy [gładkiej tkaniny] przepasującej księżnę”. Ciała książąt oraz inne szczątki znajdujące się w podziemiach przeniesiono w asyście tłumu warczan do kościoła pofranciszkańskiego. Tam odprawiono uroczyste nabożeństwo żałobne, po którym prochy złożono do krypt, a następnie przy drzwiach kościelnych zamontowano pamiątkową tablicę. Uroczystości przeniesienia z ruin klasztoru o.o. dominikanów szczątek książąt mazowieckich były wydarzeniem symbolicznym, zapoczątkowały obyczaj patriotyczny na ziemi wareckiej.

Według różnych źródeł w kryptach miała spocząć trójka książąt z dynastii Piastów mazowieckich.

Wymieniani są: książę Trojden I, księżna Anna Danuta, żona Janusza I Starego oraz któryś z Siemowitów; literatura wymienia ich aż trzech; Siemowit II, Siemowit III i Siemowit IV. Wyniki najnowszych badań zmieniają znacznie dotychczasowe założenia. Według nich w Warce pochowany został Trojden I – dobrodziej tutejszego, niegdyś istniejącego, klasztoru dominikanów, a także jego żona Maria Juriewna – pochodząca z ruskiego rodu książęcego i ich syn Bolesław Jerzy, który sprawował rządy w księstwie halicko-włodzimierskim. Pogrzeby wszystkich odbyły się na przestrzeni 4 miesięcy, od grudnia 1340 r. do marca 1341 r.

Skip to content