EN
Nowe Echo Warki
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Kultura > Prasa lokalna

x

Prasa lokalna

Echo Warki

„Echo Warki”

„Echo Warki” było miesięcznikiem społeczno-kulturalnym, wydawanym w latach 1998-2004 przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego oraz Towarzystwo Miłośników miasta Warki. Pierwszy numer ukazał się 3 maja 1998 r., w 207. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dołączono do niego prezent od redakcji: kopię rysunku Zdzisławy Gutkowskiej przedstawiającego „Karczmę za ostatni grosz”, stojącą niegdyś w mieście nad Pilicą. Naczelnym redaktorem pisma była dyrektor muzeum – Anna Kornatek. W skład pierwszej redakcji wchodzili: Iwona Stefaniak, Leon Nawrocki, Andrzej Marek i Janusz Kreczmański (redaktor techniczny). Później w redagowaniu pisma uczestniczyli także: Krystyna Budzianowska, Maciej Kowalski, Jacek Matlakowski, Artur Siębor, Waldemar Tereszkiewicz, Andrzej Wojakowski i Krzysztof Wieczorek. Gazeta informowała o bieżącym życiu społecznym i kulturalnym miasta, o jego historii i zabytkach, o zasłużonych mieszkańcach, o przyrodzie i ekologii. Prowadzono rubryki: wywiad, Warka na starej fotografii, Wieści z Muzeum, Ze starych metryk, Bezpieczne miasto, Swojskie klimaty.

Nowe Echo Warki

„Nowe Echo Warki”

Po odejściu w 2004 r. z Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego dyrektor Anny Kornatek, wobec trudności z wydawaniem „Echa Warki”, Towarzystwo Miłośników miasta Warki im. Kazimierza Pułaskiego zarejestrowało nową gazetę pod tytułem „Nowe Echo Warki”. Redaktorem naczelnym został Maciej Dobrzyński, jego zastępcą Zbigniew Kwiczak, w skład redakcji wchodzili: Agnieszka Kalisz, Malwina Kałuża, Piotr Bieńkowski i Witold Majewski. Od grudnia 2012 r. funkcję redaktora naczelnego pełni Danuta Sadowska, jej zastępcą jest Grażyna Kijuc, a zespół redakcyjny tworzą: Waldemar Tereszkiewicz, Malwina Kałuża i Zbigniew Kwiczak.

Gawędy Wieczorne- pierwszy numer

„Gawędy Wieczorne”

Wydawcą i redaktorem pierwszej wareckiej gazety lokalnej „Gawędy Wieczorne” był ks. Marceli Ciemniewski, notabene autor niemal wszystkich artykułów, pod którymi podpisywał się pseudonimami. Pismo ukazywało się w latach 1924-1926, raz w tygodniu, w niedzielę. Można w nim było znaleźć gawędy, baśnie ludowe i opowiadania, ukazujące przeszłość narodową, uczące miłości do Boga i Ojczyzny, a także teksty publicystyczne, obnażające wady i przywary ówczesnego społeczeństwa, zwłaszcza pijaństwo.

Glos Warki

„Głos Warki”

Pierwszy numer „Głosu Warki”, organu Komitetu Obywatelskiego, ukazał się 19 maja 1990 r. – w przeddzień wyborów samorządowych. Zredagowali go: Anna Kornatek i Andrzej Tudrej, zaś za redakcję techniczną odpowiadali: Tomasz Dymek, Marek Iwański, Leszek Owczarczyk, Robert Sikorski i Waldemar Tereszkiewicz. Drugi numer wydano 26 czerwca 1990 r., już po wyborach. W skład redakcji wchodzili: Stefan Ambroż, Stefan Posoch, Wojciech Wojakowski i Andrzej Tudrej, zaś redaktorami technicznymi byli: Marek Iwański i Grzegorz Błażejak. Od trzeciego numeru, noszącego datę 17 lipca 1990 r., „Głos Warki” stał się pismem samorządowym, wciąż zmieniał się skład redakcji. Siódmy i ostatni numer wyszedł 4 grudnia 1990 r. Gazetę składano komputerowo i powielano kserograficznie. Artykuły dotyczyły bieżących spraw miasta i gminy, a także historii i ludzi związanych z Warką.

Wiele tekstów napisał Jacek Matlakowski.

Kurier Warecki

„Kurier Warecki”

Bezpłatny miesięcznik informacyjny wydawany na terenie gminy Warka. Pierwszy numer ukazał się w 2016 r. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Zaręba, redakcję tworzą: Małgorzata Dąbrowska, Kamila Gostkowska, Grażyna Jagiełło, Artur Dąbrowski. Wydawcą czasopisma jest Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”, partnerem – Centrum Sportu i Rekreacji. Artykuły umieszczone w Kurierze dotyczą bieżących spraw miasta i gminy z różnych dziedzin życia – kultury, historii, wydarzeń cyklicznych i rocznicowych, spraw bieżących, inwestycji gminnych, wydarzeń sportowych itp. Wychodzi w nakładzie 7000 egzemplarzy.

Skip to content