EN
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Historia > Kalendarium > Okres po 1945 r.

x

KALENDARIUM

OKRES PO 1945 r. 

1945

Powstało w Warce gimnazjum, rok później zostało przeniesione do pałacu w Winiarach. W 1950 r. szkołę przekształcono w Liceum Ogólnokształcące. Dyrektorem został Stanisław Marciniak.

Wareccy gimnazjaliści podczas zabawy, fotografia, XX w.

1946

Warka - północna strona Rynku, fotografia, 1 poł. XX w.

Warka powoli dźwigała się ze zniszczeń wojennych, które objęły prawie 90 procent miasta. W sierpniu do miasta przybyła Podkomisja ONZ dla spraw Odbudowy Gospodarczej Terenów  Zniszczonych. Kongregacja studentek amerykańskich wystąpiła do Ministerstwa Odbudowy z  deklaracją odbudowania Warki jako rodzinnego miasta Kazimierza Pułaskiego.

Tokarze przy pracy, fotografia, lata 40. XX w.

Upaństwowiono Fabrykę Okuć Budowlanych „Bracia Lubert” i przeorganizowano w Fabrykę Obrabiarek i Narzędzi Warka, jej dyrektorem został Jerzy Lubert, syn założyciela fabryki – Władysława. W 1948 roku zakład otrzymał nazwę Fabryka Urządzeń Mechanicznych (FUM).

1947

19 stycznia powstała Publiczna Biblioteka Miejska. Przejęła uratowany przez KS Pilica księgozbiór liczący 300 szt. , który ocalał z zawieruchy wojennej. W 1950 roku posiadała już 1361 woluminów, z biblioteki korzystało 130 czytelników.

Powstał warecki Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 2 września odbyło się zebranie organizacyjne Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Warce, obecni byli przedstawiciele samorządu, wszystkich stronnictw politycznych, organizacji społecznych i gospodarczych – wpisani zostali do grona pierwszych 24 członków PTK. Przewodniczącym Zarządu został Ryszard Skoryna. W 1950 PTK zostało przekształcone w PTTK, od 1951 r. prezesem był Wiktor Krawczyk

Wiktor Krawczyk oznacza szlak turystyczny do Starej Warki, fotografia, poł. XX w.

27.05 Centralny Zarząd Państwowego Przemysłu Fermentacyjnego w miejscu dawnego browaru rozpoczął budowę Państwowego Zakładu Przetwórstwa Owocowego „Winiary”, od 1952 r. Mazowieckiej Wytwórni Win, a od 1991 r. Warwin SA.

W dniach 21 -22.08 Warkę wizytował  J. Em. Ks. Kardynał August Hlond. Przywitanie dostojnika miało miejsce na Rynku. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy, przedstawiciele władz, organizacji i wojska. W swoim przemówieniu Ks. Kardynał podziękował za serdeczne przyjęcie i życzył miastu szybkiej odbudowy.

Pracownicy wareckiej winiarni przy pracy, fotografie, 2 poł. XX w.

1956

Obchody wareckiego „Święta Winobrania”, fotografie, lata 50. XX w.

7 października odbyło się pierwsze winobranie zorganizowane przez Mazowiecką Wytwórnię Win. Impreza odbywała się cyklicznie przez trzy lata 1956 – 1958 jesienią, po zakończeniu zbiorów. Organizacją zajmowała się Aleksandra Lewandowska. Impreza znana była także pod innymi nazwami: Święto Winobrania, Dni Winobrania, Gody Winobrania.

1965

22 maja odbyła się uroczystość otwarcia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego. Miejski Komitet Budowy Szkoły został powołany już w 1959. Cztery lata później wbudowano akt erekcyjny. Szkoła miała być pomnikiem 1000 – lecia państwa Polskiego. Na liście „Tysiąca szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego” otrzymała numer 900. Z inicjatywy Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego, Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego zatwierdziło imię Kazimierza Pułaskiego jako patrona szkoły.

tarcza szkolna

14.09 powstało Towarzystwo Miłośników Miasta Warki imienia Kazimierza Pułaskiego. Przewodniczącym Zarządu został Olgierd Puciata. Założycielami TMMW byli: Zdzisław Pilski, Hanna Sęk, Tadeusz Kulawik, Władysław Janus, Leon Nawrocki, Aleksander Gajewski. Pierwsza siedziba TMMW mieściła się przy Klubie Książki i Prasy przy FUM.

statut okladka

1967

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, fotografia, 2 poł. XX w.

Z inicjatywy organizacji polonijnych, kręgów rządowych oraz społeczności lokalnej rozpoczęło działalność Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego poświęcone bohaterowi Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz innym zasłużonym przedstawicielom Polonii amerykańskiej. Muzeum od początku swego istnienia pielęgnuje również lokalną historię będąc wierne spuściźnie pozostawionej przez powołane w latach 50. XX w. Muzeum Regionalne PTTK.

1970

Powołano do życia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który mieścił się początkowo w budynku straży pożarnej.

1974

Zmagania Warki w Telewizyjnym Turnieju Bank Miast, fotografia. 2 poł. XX w.

28 kwietnia Warka wzięła udział w III edycji Telewizyjnego Banku Miast. Rywalem był Brzozów. Z niewielką przewagą zwyciężył Brzozów, ale od tego wydarzenia rozpoczął się proces ożywienia życia społecznego i kulturalnego miasta.

1975

Powstały Zakłady Piwowarskie w Warce, które do dzisiaj jako Browar WARKA – choć po wielu zmianach organizacyjnych – rozsławiają nadpilicki gród w całej Polsce.

Siedziba Browaru w Warce, fotografia, 2 poł. XX w.

1979

Uroczystość odsłonięcia pomnika Kazimierza Pułaskiego na wareckich Winiarach, fotografia, 2 poł. XX w.

13 października przy Muzeum odsłonięto pomnik Kazimierza Pułaskiego. Ceremonia odbyła się w 200. rocznicę śmierci Bohatera Dwóch Narodów. Autorem projektu był rzeźbiarz Kazimierz Danilewicz. Wydarzenie zgromadziło ponad dwutysięczną publiczność, w tym gości amerykańskich, wojsko, harcerzy. Odsłonięcia dokonał Minister Janusz Wieczorek. Do dziś jest to jedyny w Polsce całopostaciowy pomnik Kazimierza Pułaskiego.

1993

Odbyła się uroczystość otwarcia Ośrodka Kultury, Sportu i Wypoczynku w Warce. Budowa obiektu trwała w latach 1984 – 1993. Od 2007 działa jako Centrum Sportu i Rekreacji.

cegielka na dom kultury

2000

Wnętrza wareckiej pływalni, fotografia

20 czerwca oddano do użytku kryty basen Olimpic, działający w strukturach Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.

2003

7 maja powstało Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Jego misją jest pobudzanie aktywności mieszkańców i promocja powiatu grójeckiego. Drogowskazem działania Stowarzyszenia są: Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

2005

vivat Pułaski

3 lipca, z inicjatywy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego i Stowarzyszenia W.A.R.K.A. odbył się I Piknik historyczno-kulturalny Vivat Pułaski. Wydarzenie plenerowe z Paradą Pułaskiego przez miasto i piknikiem na terenie zabytkowego parku w Winiarach wprowadzono do kalendarza wydarzeń promujących miasto, postać Kazimierza Pułaskiego i lokalne dziedzictwo.

2006 – 2008

Zrewitalizowany został Rynek – Plac Stefana Czarnieckiego. Wymieniona została infrastruktura podziemna, linie energetyczne zostały ułożone w ziemi, wymieniono rury gazowe i kanalizację burzową. Położono nową nawierzchnię – kolorową kostkę, klinkier, kostkę bazaltową. Wyremontowany został ratusz oraz strażnica OSP. Wokół placu zmieniono organizację ruchu kołowego.

Rynek po rewitalizacji

2007

Odsłonięcie pomnika Piotra Wysockiego w Warce, fot. J. Kreczmański

29 listopada na skwerze przy Dworku na Długiej odsłonięto pomnik Piotra Wysockiego, w 150. rocznicę powrotu Wysockiego z zesłania na Syberię do Warki i 177. rocznicę wybuchu powstania listopadowego. Inicjatorami wzniesienia monumentu byli Maria i Andrzej Gutowie, autorem rzeźbiarz Andrzej Berner. Odsłonięcie pomnika poprzedziła Msza św., w której uczestniczył Kardynał Józef Glemp.

2008 – 2015

Realizacja projektu współfinansowanego przez UE „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce”. W ramach inwestycji przeprowadzono generalny remont pałacu w Winiarach, zrewitalizowano zabytkowy park, wybudowano nowoczesne Centrum Edukacyjno-Muzealne, a zbiory Muzeum poddano konserwacji i zdigitalizowano. Zespół pałacowo-parkowy w Warce stał się jednym z najpiękniejszych obiektów południowego Mazowsza.

Duży salon

2012

Euro 2012

Warka wraz z ośrodkiem jeździecko-hotelarskim Sielanka nad Pilicą, znalazła się  w elitarnym gronie 21 miast – centrów pobytowych dla finalistów Turnieju UEFA EURO 2012, gościła drużynę Chorwacji. 5 czerwca odbył się oficjalny trening otwarty dla mieszkańców Warki.

2013

7 kwietnia w 357. rocznicę Bitwy pod Warką, na wareckim rynku został odsłonięty pomnik konny hetmana Stefana Czarnieckiego. Pomnik został  zaprojektowany  i  wykonany  przez  artystę rzeźbiarza Tomasza Górnickiego pod patronatem artystycznym prof. Antoniego Janusza Pastwy, odlany z brązu  w Odlewni Artystycznej w Niwach Ostrołęckich pod Warką.

Odsłonięcie pomnika Stefana Czarnieckiego na wareckim rynku.

2016

Stadion CESiR, fotografia.

10 września został otwarty kompleks lekkoatletyczny przy stadionie miejskim w Warce. W jego skład wchodzą: 2 boiska piłkarskie, 2 bieżnie, skocznie, rzutnia. Sportowcy mają do dyspozycji szatnie i zaplecze sanitarne. Dla kibiców przygotowano trybuny i miejsca parkingowe. Projekt powstał w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej” Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2018

20 maja Arcybiskup Metropolita Warszawski Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz dokonał koronacji Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Warce. Koronacja dzieła, datowanego na pocz. XVII w. była zwieńczeniem prawie 400 – letniego kultu wareckiego wizerunku Matki Bożej, zapoczątkowanego przez przybyłych do Warki oo. franciszkanów.

Koronacja Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej, fotografia.

2019 – 2021

Most kolejowy po przebudowie, fotografia.

Rozpoczęła się przebudowa linii kolejowej Warka – Radom i mostu kolejowego na tej linii. Obejmuje ona budowę wiaduktu drogowego nad torowiskiem, nowego przystanku Warka – miasto oraz rozbudowę mostu kolejowego o kolejne przęsła dla drugiego toru.

Skip to content