EN
PTTK Oddział im. W. Krawczyka w Warce
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Sport, rekreacja i turystyka > PTTK Oddział im. W. Krawczyka w Warce

x

PTTK Oddział im. W. Krawczyka w Warce

Założycielskie zebranie wareckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego odbyło się 2 września 1947 r. Wzięło w nim udział 24 osoby, reprezentujące samorząd miejski, wszystkie ugrupowania polityczne i jednostki gospodarcze. Do nowej organizacji wkrótce dołączyli: proboszcz wareckiej parafii ks. kanonik Józef Szeronos, ks. Stanisław Hermanowicz, założyciel wareckiego Gimnazjum Stanisław Marciniak, a także ludzie, którzy cieszyli się dużym autorytetem społecznym. Do Zarządu Oddziału wybrano następujące osoby: prezesem został mgr farmacji Ryszard Skoryna, wiceprezesem — burmistrz miasta Warki Stefan Oręziak, sekretarzem — Martyna Maria Türke, skarbnikiem — Gwidon Wojakowski i jako członka Zarządu — Wiktora Krawczyka. Zarząd już na pierwszym zebraniu opracował plan pracy. Jednym z zadań była promocja miasta jako ośrodka turystycznego, stąd podjęty został temat kształcenia przewodników, tworzenia miejsc noclegowych dla turystów, poprzez sprowadzenie pierwszych domków kempingowych w dolnej części parku na Winiarach, stworzenie społecznego biura obsługi turystów, organizacji wypożyczania kajaków.

Apteka na Warszawskiej (dzisiejsza apteka przy ul. Warszawskiej, blisko rynku) stała się adresem PTK, tu również był punkt kontaktowy dla turystów odwiedzających Warkę. Jednak głównym zadaniem oddziału PTK było, jak głosi protokół: „zorganizować zaczątek muzeum i wyszukać lokal dla tego muzeum…”. Od tego czasu troską zarządu i prezesa Ryszarda Skoryny stało się gromadzenie zbiorów dla przyszłego muzeum regionalnego. Dzięki wielkiej energii działaczy warecki oddział PTK uważany był za jeden z lepszych w kraju. Delegacje wareckiego Oddziału PTK uczestniczyły w wielu zjazdach krajowych. Na walnym Zjeździe PTK w Olsztynie (16.02.1949 r.) Zarząd Główny zobowiązał się do udzielenia kredytów dla Warki na budowę schroniska dla potrzeb turystyki kwalifikowanej i na tworzenie muzeum regionalnego. Wśród kilku oddziałów wyróżnionych z dużych oddziałów miejskich znalazła się również organizacja warecka. W dniu S marca 1949 r. na walnym zebraniu powołany został Zarząd: prezes Ryszarda Skoryna, wiceprezes Wiktor Krawczyk, sekretarz — Martyna Maria Türke, skarbnik — Gwidon Wojakowski, Aleksander Gajewski, Alicja Kornacka, Eugenia Ledóchowska, Lucyna Rutkowska, Jakub Sieradzan.

Dla potrzeb turystów Wiktor Krawczyk napisał, a Zarząd Główny PTK wydał w 1949 r., w serii Biblioteczka Krajoznawcza książeczkę – Warka. Mały przewodnik. Z myślą o turystach oddział stworzył biuro turystyczne, prowadzone społecznie i szkolił 12 kandydatów na przewodników, z których 6. otrzymało uprawnienia.

W Warszawie 17 grudnia 1950 r. na wspólnym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego dokonano połączenia obu organizacji, pod nową nazwą: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Z Wareckiego oddziału zostali oddelegowani Wiktor Krawczyk, Kazimierz Langiewicz, Ryszard Skoryna i Jakub Sieradzan. W maju 1951 r. na I zjeździe PTTK, Ryszard Skoryna przekazał prezesurę Wiktorowi Krawczykowi, sam zaś został jego zastępcą. Po śmierci Wiktora Krawczyka (1957 r.) funkcję prezesa objął ponownie Ryszard Skoryna, wiceprezesem został Aleksander Gajewski. Na przełomie lat 50. i 60. do zarządu Oddziału PTTK wchodzili wychowankowie W. Krawczyka, S. Marciniaka czy Cz. Zawadzkiego.

Warecki oddział czynnie zajmuje się rozwojem turystyki. Organizuje sekcje turystyki pieszej, kolarskiej, wodnej. Na XIX Zjeździe Oddziału PTTK 23 lutego 1997 r. podjęta została uchwała o przyjęciu imienia Wiktora Krawczyka, a w 50 rocznicę istnienia oddziału w dniu 3 marca 2001 roku Oddział PTTK w Warce otrzymał z rąk burmistrza miasta nowy sztandar z imieniem Patrona. Rada Miejska z okazji jubileuszu podjęła uchwałę o nadaniu jednej z ulic nazwy — „Aleja PTTK”.

8 września 2007 r. w Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce Oddział PTTK im. Wiktora Krawczyka świętował 60-lecie działalności. Program jubileuszu obejmował otwarcie wystawy „100 lat PTK i 60 lat Oddziału PTK- PTTK w Warce”, sesję jubileuszową i okolicznościowy koncert. Referat o działalności Oddziału wygłosił Prezes Andrzej Jasiński. Wielu zasłużonych działaczy PTTK otrzymało odznaczenia, medale, odznaki PTTK i pamiątkowe dyplomy. Dr Remigiusz Matyjas zaprezentował monografię wareckiego Oddziału PTTK pt.: „60 lat Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Warce” . Na wystawie zgromadzone zostały dokumenty i pamiątki związane z założycielami wareckiego Oddziału, kolejnymi prezesami i wybitnymi członkami organizacji.

Warecki oddział PTTK jest żywotną organizacją i odgrywa znaczącą rolę nie tylko w życiu społecznym naszego miasta, ale również zaliczany jest do najlepiej działających Oddziałów w Okręgu Warszawskim. To oni przecież przecierali drogę do powstania tak pięknego muzeum, które stało się perełką południowego Mazowsza.

PTTK Oddział im. W. Krawczyka w Warce

Obecny (2021 r.) skład Oddziału PTTK w Warce:

Marzena Jankowska – Prezes ZO
Mariola Bienias – Wiceprezes ZO
Jarosław Górski – Wiceprezes ZO
Jolanta Sikorowska – Sekretarz ZO
Marianna Nadolna – Skarbnik ZO

Członkowie Zarządu: Mirosław Bienias, Andrzej Kulik, Janusz Waldemar Gwara, Adrian Iwanowski, Małgorzata Malec, Barbara Kozłowska, Iwona Sokołowska

Działalność PTTK

Od 1965 r. w Warce organizowano PTTK-owskie andrzejki, stanowiące okazję do podsumowania sezonu. Dużą oprawę nadano andrzejkom w 1966 r. łącząc je z 10-leciem działalności Koła PTTK przy FUM Warka. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył Władysław Gwardys. Od 1966 r. warecki Oddział PTTK uprawia wielokierunkowa turystykę historyczną, rozpoczętą w 1966 r. I Nocnym Rajdem Pieszym Południowego Mazowsza, który zakończono w prastarym Czersku.

Od 1977 r. Oddział PTTK w Warce rozwinął działalność w zakresie wydawania medali pamiątkowych. Autorem większości projektów , wykonanych społecznie, był Włodzimierz Majdewicz z Warszawy. Wśród projektantów też byli działacze Oddziału PTTK w Warce m.in. Władysław Gwardys. Pierwszy medal ( w nakładzie 300 szt.) wydano w 1977 r. w związku z 25-leciem komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. Medale były wydawane z okazji okrągłych rocznic związanych z postaciami lub wydarzeniami ważnymi dla historii kraju, regionu, Warki i PTTK.

Warecki Oddział PTTK szczególną wagę przywiązuje do pracy wśród młodzieży. W imprezach, których celem jest edukacja turystyczna i krajoznawcza bierze udział każdego roku tysiące młodych ludzi ( rajdy, zloty, spływ).

Skip to content