EN
LO Warka
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Szkolnictwo > Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce

x

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce

We wrześniu 1940 r. w Warce – z inicjatywy młodego fizyka Stanisława Marciniaka – rozpoczęły działalność komplety tajnego nauczania na poziomie szkoły średniej. Prowadzili je nauczyciele: Maria Brzezińska, Karol Chróścielewski, Jan Górski, Władysław Janus, Bolesław Jęchorek, Maria Kuciak, Stanisław Marciniak, Wanda Podymniak i Marian Podymniak. Po wyzwoleniu część uczestników tajnego nauczania kontynuowała naukę w Gimnazjum Samorządowym. W drugiej połowie lat 40. przemianowano je na Samorządową Koedukacyjną Szkołę Ogólnokształcącą stopnia licealnego, po czym upaństwowiono. I tak powstało Liceum Ogólnokształcące w Warce. Początkowo zajęcia odbywały się w tzw. domu Roga, przy ul. Niemojewskiej, a następnie w pałacu na Winiarach wyremontowanym dzięki skromnym dotacjom Prezydium Rady Ministrów, Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz władz miasta Warki. Budynek nie posiadał jednak instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i kanalizacji – klasy opalano piecami kaflowymi. W 1950 r., ze środków zebranych przez komitet rodzicielski, poprawiono dach i strop pałacu, sale na parterze i gabinet dyrektora, założono instalację elektryczną i zmodyfikowano piece grzewcze. Pałac pozostawał siedzibą szkoły do listopada 1953 r.; przez następne 10 lat mieścił się w nim internat.

W 1954 r., w wyniku połączenia Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 1, powstała 11-letnia szkoła ogólnokształcąca. Jej siedzibą był tzw. budynek niski (oddany do użytku w roku 1930), przy ul. Warszawskiej. W roku szkolnym 1963/64 szkoły rozdzielono, pozostawiając liceum w dotychczasowej siedzibie, czyli w budynku niskim. W latach 60. postawiono budynek socjalno-gospodarczy z salą gimnastyczną, a także przeprowadzono remont i rozbudowę szkoły. W 1993 r. Liceum Ogólnokształcące przeniesiono do siedziby Ośrodka Kultury, Sportu i Wypoczynku (obecnie Centrum Sportu i Rekreacji) – przy ul. Warszawskiej 45, gdzie znajduje się do dziś.

W 1971 r., podczas pierwszego zjazdu absolwentów, liceum otrzymało imię Piotra Wysockiego oraz sztandar. Drugi zjazd absolwentów miał miejsce w 1994 r., a trzeci w 2006 r. Dyrektorami szkoły byli: Stanisław Marciniak (1945-1951), Czesław Zawadzki (1951-1953, 1957), Leon Dębniak (1953-1955), Wiktor Krawczyk (1955-1957), Jadwiga Barańska (1957-1965), Lucjan Koseła (1965-1978), Tadeusz Mazur (1978-1981), Alicja Podlecka (1981-1985), Jerzy Nogalski (1985-1992), Alicja Sochańska (1992-2007), Wiesława Zielonka (2007- 2019) od 2019 Ewa Karkowska. 

Skip to content