EN
Dworek na Długiej
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Kultura > Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”

x

Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”

Dworek na Długiej

Warecki „Dworek na Długiej” jako gminna instytucja kultury utworzony został w 2006 roku. Jego głównym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Warka poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki, aktywizowanie mieszkańców, promowanie talentów. W „Dworku na Długiej” realizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym: nauka gry na instrumentach muzycznych – pianinie i gitarze, zajęcia wokalne, plastyczne, teatralne, garncarskie, szachowe, zajęcia z robotyki. W strukturach Dworku działa Miejska Orkiestra „Moderato”, której członkami są zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Dzięki działalności w orkiestrze jej członkowie mają możliwość nauki gry na: trąbce, puzonie, flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, tubie, gitarze basowej czy perkusji. Moderato wydało dwie płyty – „Swing w grodzie piwa i historii” i „Vivat Warka!”, koncertuje zarówno dla lokalnej społeczności jak i na terenie całej Polski, coraz częściej bierze udział także w zagranicznych festiwalach i przeglądach orkiestr.

Wśród niezwykle różnorodnej i bogatej oferty „Dworku na Długiej” są: koncerty muzyki chrześcijańskiej „Śpiewaj przy Farnej”, koncerty piosenki poetyckiej „dWorek z Piosenką”, spotkania z poezją „Dobry Wieczór”, konkursy: wokalne „Warka Music Show”, recytatorskie „Wareckie Recytacje”, plastyczne, konkursy wiedzy „Nasza Historia”, spotkania z teatrem i z filmem. Ważnym elementem działalności „Dworku na Długiej” są otwarte wykłady popularnonaukowe w ramach „Wareckiej Akademii Wiedzy”, która przedstawia słuchaczom informacje z różnych dziedzin wiedzy. Odbywają się tu również cykliczne wystawy promujące lokalnych artystów i prezentujące ich talenty. W czasie wolnym od nauki szkolnej — ferii zimowych oraz wakacji Dworek organizuje dla dzieci bezpłatne zajęcia artystyczne i edukacyjne.

Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” dba również o lokalną pamięć historyczną, corocznie organizując uroczystości upamiętniające wielkich bohaterów związanych z Warką oraz ważne wydarzenia, zarówno te lokalne jak i ogólnopolskie. Wśród nich kultywowana jest pamięć o Powstaniu Styczniowym i płk. Władysławie Kononowiczu, zwycięskiej bitwie pod Warką ze Szwedami i hetmanie Stefanie Czarnieckim, zbrodni katyńskiej, II wojnie światowej i poległych w obronie ojczyzny, Święcie Niepodległości czy Powstaniu Listopadowym i Piotrze Wysockim. Wydarzenia te niejednokrotnie współorganizowane są z działającą przy Dworku Grupą Rekonstrukcji Historycznej „WARKA”, która została powołana w 2014 roku. Bierze ona udział w lokalnych oraz państwowych uroczystościach podtrzymując pamięć historyczną.

Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” Dworek niejednokrotnie włącza się w działania o charakterze promocyjno-turystycznym wspierając samorząd lokalny i inne organizacje i instytucje działające na rzecz rozwoju Warki w tym zakresie.

„Dworek na Długiej” współpracuje ze wszystkimi szkołami na terenie gminy Warka, stowarzyszeniami i innymi instytucjami działającymi na rzecz lokalnej społeczności tak, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.

Skip to content