EN
Aleksander Gajewski - ok
Jesteś tutaj:  Strona główna  >  Ludzie > Znane postacie > Aleksander Gajewski

x

Aleksander Gajewski

Aleksander Gajewski - ok

Urodził się 9 lutego 1910 r. w Warce, tutaj też uczęszczał do szkoły powszechnej. W 1931 r. – jako absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Mogielnicy – rozpoczął pracę w szkolnictwie powszechnym. W stopniu podporucznika rezerwy walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., podczas której został ranny i dostał się do niewoli niemieckiej. Uciekł ze szpitala wojskowego w Legionowie, dalsze leczenie kontynuował m.in. w Warce. W czasie wojny uczył w szkołach w Zbroszy Dużej, Piasecznie i Pieczyskach, zarazem działając w konspiracji — jakiś czas był komendantem Ośrodka IV ZWZ/AK w Warce, należącego do Obwodu Armii Krajowej Grójec -„Głuszec”. Po wyzwoleniu ujawnił się, wkrótce jednak został zatrzymany przez Urząd Bezpieczeństwa, osadzony w więzieniu UB w Grójcu i wywieziony w głąb Związku Radzieckiego. Do Warki powrócił w 1947 r. W 1950 r. podjął pracę w miejscowej Szkole Podstawowej nr 1. Karierę pedagogiczną zakończył w latach 70. w Liceum Ogólnokształcącym, gdzie – jako absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie – uczył przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego. Działał aktywnie na niwie społecznej. Pasjonował się m.in. historią regionalną, z którą zetknął się już w okresie nauki w seminarium nauczycielskim.

Współorganizował Muzeum Regionalne PTTK, pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Warce, Towarzystwa Miłośników Miasta Warki i Klubu Sportowego Warka, publikował artykuły historyczne. Był wieloletnim działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego i radnym Miejskiej Rady Narodowej w Warce. Został uhonorowany licznymi odznaczeniami, medalami i wyróżnieniami. W 1990 r. otrzymał godność Honorowego Członka PTTK, a w 1992 r. tytuł Honorowego Obywatela Miasta Warki. Zmarł 19 kwietnia 1993 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Warce.

Skip to content